Κυρίες και Κύριοι, το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση ως προς το ανθυγιεινό της εργασίας των συνάδελφων μας που εργάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο (υπάλληλοι Δήμων, Περιφερειών, Νοσοκομείων, Υπουργείων κ.ο.κ).

Σε απάντηση των παλινδρομήσεων, ως προς το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας-  το δίνουμε στους επόπτες υγιεινολόγους- δεν το δίνουμε – το δώσαμε-ζητάμε πίσω τα χρήματα τα οποία δώσαμε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η φύση του επαγγέλματός μας δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο σύνολο του επαγγέλματος στις επικίνδυνες και ανθυγιεινές εστίες πάσης φύσεως. Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγος Τ.Ε., είναι ο υπάλληλος πρώτης γραμμής, ή καλυτέρα η αιχμή του δόρατος στον κρατικό μηχανισμό για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του κοινωνικού συνόλου, ως προς την προστασία αυτού.

Οι συνάδελφοι μας που υπηρετούν στο Δημόσιο, που κακώς ή τεχνηέντως ονομάζουν κάποιοι την εργασία τους ως ¨απλό ελεγκτικό μηχανισμό¨, σας διαβεβαιώνουμε ότι, όπου και αν κάνουν έλεγχο είτε είναι βιομηχανίες, κτιριακές εγκαταστάσεις, καταστήματα τροφίμων και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποχετευτικά δίκτυα, βουστάσια, ποιμνιοστάσια, ιπποφορβεία, ποτάμια και ρέματα- έλη- στάσιμα ύδατα (χώροι ανάπτυξης κουνουπιών), βιολογικούς καθαρισμούς, νοσοκομεία, hotspot, κεντρικά σημεία αποκομιδής απορριμμάτων (Σταθμοί μεταφόρτωσης), χώροι συνάθροισης αστέγων – χώροι συνάθροισης προσφύγων (πλατείες, εγκαταλειμμένα κτήρια κλπ.) με παντελή έλλειψη υγειονομικών εγκαταστάσεων, βρίσκονται διαρκώς σε συνεχή κίνδυνο.

Κυρίες και κύριοι ο συνάδελφός μας στο Δημόσιο Τομέα, υποχρεούται να θέσει τον εαυτό του σε καθημερινό και συνεχή κίνδυνο, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας της χώρας μας. Είναι σε συνεχή έκθεση προσβολής επικίνδυνων ανθρωπονόσων, ζωονόσων, χημικών κινδύνων, αλλά και τα τελευταία χρόνια και σε έκθεση επικίνδυνης ακτινοβολίας από τα γνωστά ως άρρωστα κτίρια (είναι τα κτίρια τα οποία τα υπόγειά τους λόγω κακού απαγωγικού συστήματος και παλαιότητας έχουν συσσώρευση ακτινοβολίας ραδονίου και κάποιες επιχειρήσεις τα έχουν κάνει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Ήδη τα κρούσματα καρκίνου έχουν αυξηθεί δυσανάλογα από το μέσο όρο της χώρας μας.

Αν θέλουμε να ομιλούμε για σοβαρό κράτος, που θέλει να προστατεύσει την Δημόσια Υγεία, η συζήτηση μας σήμερα δε θα ήταν για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που για μας είναι δεδομένο, αλλά για την ενσωμάτωση αυτού στο μισθολόγιο των συναδέλφων μας.

Ως επιστημονικός σύλλογος των Εποπτών Δημοσίας Υγείας- Υγιεινολόγων Τ.Ε. (Σ.Ε.Δ.Υ) απαιτούμε για τους συναδέλφους μας στο δημόσιο, ως προς τα θέματα που τους ταλανίζουν μιας σοβαρότερης και καλύτερης αντιμετώπισης.

Ο Πρόεδρος Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Ο Γενικός  Γραμματέας Η Ταμίας
Ουρειλϊδης Ηλίας
από Ιδιωτικό Τομέα
Τσακνάκης Αθανάσιος
από Δημόσιο Τομέα
Φουστέρης Ιωακείμ
από Δημόσιο Τομέα
Τόγκα Αικατερίνη
από Δημόσιο Τομέα

Τα Μέλη του Δ.Σ
Μπουλταδάκη Ευθαλία από Δημόσιο Τομέα
Μάρκου Κατερίνα από Ιδιωτικό Τομέα
Βόγας Δημήτριος από Ιδιωτικό Τομέα