Συνάδελφοι ΕΔΥ

Όπως γνωρίζετε τα πρώτα εντάλματα πληρωμής του ανθυγιεινού των ΕΔΥ επιστράφηκαν από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αθεώρητα, με κύρια αιτιολογία, ότι από τις κατατεθειμένες βεβαιώσεις (των Δ/ντών των Δ/νσεων Υγειονομικού Ελέγχου) για την εκτέλεση των εργασιών δεν προκύπτει η απαίτηση του νόμου για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μας με τις εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 98 του ν. 4483/2017.

Η εξέλιξη αυτή παίρνει 2 «θεραπείες». Την επανυποβολή των ενταλμάτων στην Επίτροπο με πλήρη αιτιολογία και σωστές Βεβαιώσεις, ότι δηλ. «οι ΕΔΥ εκτέλεσαν τις εργασίες του άρθρου 98 του ν.4483/2017 πλήρως και αποκλειστικώς» και την συνέχιση της προσπάθειας ένταξής μας ως ειδικότητα στους δικαιούχους ανθυγιεινού επιδόματος.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η συμφωνία με την Περιφερειακή Αρχή και τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για επανυποβολή των ενταλμάτων, η κατάθεση σχετικού υπομνήματος στην «αρμόδια» Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών (που έχουμε κάνει εδώ και μήνες), στο ΥΠΕΣ κλπ και η σύνταξη και προώθηση σχετικής τροπολογίας για ένταξη των ΕΔΥ, ως ειδικότητα στους δικαιούχους ανθυγιεινού επιδόματος (την έχουμε ήδη καταθέσει).

Όπως καταλαβαίνετε οι ενέργειες αυτές γίνονται συντεταγμένα από τα συνδικαλιστικά όργανα. Οποιαδήποτε ενέργεια μεμονωμένων συναδέλφων, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα…

Γι αυτό θεωρώ αδιανόητο το έγγραφο που έφυγε χθες από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου ΚΤ Αθήνας, το οποίο πήγε παντού, και στην Επίτροπο και περιγράφει το σύνολο των εργασιών, που κάνουμε, επιβεβαιώνει δηλ. τους λόγους άρνησης των Ενταλμάτων από την Επίτροπο.

Μπορεί να μας πνίγει το δίκιο, όμως είναι άλλο πράγμα ένα έγγραφο στο οποίο επιχειρηματολογούμε ότι όλες οι εργασίες μας είναι ανθυγιεινές και γι αυτό πρέπει να ενταχθούμε ως ειδικότητα στους δικαιούχους του ανθυγιεινού κι άλλο πράγμα είναι να καταθέσεις απαντητικό έγγραφο στην Επίτροπο, όπου πρέπει να επιχειρηματολογείς ότι εκτελείς πλήρως και αποκλειστικώς τις εργασίες, για τις οποίες υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ένταξής τους στις ανθυγιεινές.

Τόσο δύσκολο είναι να γίνει κατανοητό;

Όταν διαβάσει η Επίτροπος για «υγειονομικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων….», για «διενέργεια επιδημιολογικών ερευνών», για «μηνύσεις υπαιτίων», για «διατήρηση κατοικιδίων», για «Επιτροπές Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων» κ.α. τι θα αποφανθεί; ότι αυτές οι εργασίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 98  ή μήπως ότι εκτελούμε πλήρως και αποκλειστικώς τις εργασίες του άρθρου 98 του ν.4483/2017;

Συνάδελφοι η «πρωτοβουλία» αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξέλιξη του ζητήματος.

Δυστυχώς κάποιοι εφορμούμενοι πιθανά από άλλα κίνητρα και προκειμένου να φανεί ότι παίρνουν «πρωτοβουλίες» για το ζήτημα του ανθυγιεινού, δημιουργούν αρνητικά τετελεσμένα.

11-10-2018                                                                                  Πανουτσάκου Βέτα