Ο γνωστός σε όλους μας για την προσφορά του στην Δημόσια Υγεία “Επόπτης Δημόσιας Υγείας”, ή αλλιώς “Υγιεινολόγος (ΤΕ)”, αποτελεί ήδη έναν ολοκληρωμένο Επαγγελματία Υγείας Ανώτατης Εκπαίδευσης, πλήρως καταρτισμένο ως ανώτερο στέλεχος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας), ο οποίος επιβάλλεται να συμμετέχει ως εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία ολων των βαθμίδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ), διότι μπορεί κάλλιστα να προάγει τη σωστή αντίληψη, περί υγείας και φροντίδας εαυτού και να συμβάλλει γενικότερα στην πρόληψη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Οι διάφορες θεματικές ενότητες των αντικειμένων διδασκαλίας των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του τομέα της Υγείας – Πρόνοιας-Ευεξίας έχουν σαν πρωταρχικό στόχο:

  • Κατανόηση της σημασίας της καλής υγείας από τους μαθητές και των παραγόντων που την επηρεάζουν.
  • Τρόπους πρόληψης και προφύλαξης από τα διάφορα νοσήματα, καθώς και βασικούς κανόνες υγιεινής που αφορούν γενικά το άτομο (τη διατροφή του, το περιβάλλον του).
  • Η πρόληψη στην δύσκολη περίοδο της εφηβείας, προτού αποκτήσουν αρνητικές συνήθειες για την υγεία τους (πρωτογενής πρόληψη).
  • Η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και της κριτικής τους σκέψης, που συντελούν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.
  • Υιοθέτηση υγιεινών (θετικών) στάσεων και συμπεριφορών.

 

Η Δημόσια Υγιεινή επίσης συνδέεται με τη ζωή του σχολείου καθημερινά αφού προάγει την υγεία σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από την υγιεινή και ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, την αισθητική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου, την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και κυρίως εστιάζει στις καλές διαπροσωπικές σχέσεις όχι μόνο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αλλά ανάμεσα σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Εφαρμόζοντας κυρίως μεθόδους ενεργητικής και βιωματικής μάθησης επιτυγχανεται η προάσπιση  και προαγωγή της Υγείας. Με φαντασία και δημιουργικότητα, τα παιδιά μαθαίνουν, εμπνέονται και δημιουργούν, αποκτούν γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες, σε θέματα σχετικά  με την διατήρηση και προαγωγή της ατομικής υγείας, καθώς και των μελών της οικογένειας των.

Υγιεινή της Διατροφής στο πλαίσιο του μαθήματος «Υγεία και Διατροφή»

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, και της σπουδαιότητας του ρόλου του Επόπτη Δημόσιας Υγείας στο πεδίο της εκπαίδευσης ζητούμε να αντιμετωπιστούν ισότιμα οι  πτυχιούχοι του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις κλήσεις του Υπουργείου Παιδείας με τις λοιπές ομαδοποιημένες ειδικότητες ΠΕ87 Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας όπως για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρουμε των Ιατρών, των Νοσηλευτών, των Αισθητικών και των λοιπών επαγγελματιών στο χώρο της Υγείας .

Με βάση το ΦΕΚ: 37/07-02-1989-Π.Δ. 83 – Αρθρο 4, απαιτούμε ισότιμη μεταχείριση από το Υπουργείο Παιδείας με τους λοιπούς κλάδους Υγείας και να μας επιστρέψουν το αναφαίρετο δικαίωμα μας στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης, πάνω σε θέματα Ατομικής, Δημόσιας –  Κοινωνικής Υγιεινής και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

 

Συντάκτης Άρθρου: Ενεργό Μέλος Επιστημονικού Συλλόγου Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΣΕΔΥ) στον Εκπαιδευτικό  χώρο.

Υ.Γ Όσοι συνάδελφοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της Εκπαίδευσης και επιθυμούν να συνδράμουν τον Σύλλογο ενισχύοντας τον ρόλο του Ε.Δ.Υ ως Εκπαιδευτή στα Ελληνικά Σχολεία παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο στέλνοντας email με τις απόψεις,  τις προτάσεις και τα στοιχεία τους στο episylledy1@gmail.com