Σας ενημερώνουμε ότι στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -Λιβαδειά έχουμε μία θέση κενή Κοινωνικού Λειτουργού και μια θέση κενή Επόπτη Δημόσιας Υγείας στη Διεύθυνση Δημόσιας υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας.Προτιθέμεθα να τις καλύψουμε μέσω της κινητικότητας.Σας παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας .

Σας ευχαριστούμε

Η

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕΒοιωτίας

 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΙΤΑΤΖΗ