Αριθμ. Πρωτ. : 16 – 06/04/2020

Με βάση το έκτακτο Δ.Σ του Σ.Ε.Δ.Υ. στις 15/03/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το τελευταίο καιρό, λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-2, και τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, εμφανίστηκαν πάρα πολλοί να πραγματοποιούν  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ εντός του αστικού ιστού σε δημόσια κτίρια , καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικά γραφεία εταιρειών απασχόλησης μεγάλου αριθμού προσωπικού,  οικίες , σχολεία , ιδρύματα , στρατώνες , φυλακές κλπ. (σχολεία,  ιδρύματα, στρατώνες , φυλακές , ανήκουν στην κλειστοπληθυσμιακή υγιεινή με ειδικούς υγειονομικούς κανόνες αντιμετώπισης σε περιόδους επιδημίας – πανδημίας).

Σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Υγείας “ Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη του ειδικού επιστήμονα όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ Επόπτες Δημόσιας Υγείας)”. (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ – 1ΝΔ , ΣΕΛ 4).

O λόγος ο οποίος αναφέρει ξεκάθαρα τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας είναι διότι με βάση τα επαγγελματικά μας δικαιώματα τα οποία αναγράφονται στο Π.Δ 83/1989 (ΦΕΚ 36/07-02-1989 τ. Α΄) «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων Δημόσιας Υγιεινής της ΣΕΥΠ των ΤΕΙ» , στο άρθρο 4 παράγραφος

 

 

δ “Oργανώνουν , διευθύνουν και εκτελούν υπεύθυνα μυοκτονίες , εντομοκτονίες, και πάσης φύσεως απολυμάνσεις , ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα ” .

 

 

Σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα και κάποιων άλλων κλάδων δικαίωμα απολύμανσης έχουν και οι Χημικοί , ενώ με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα οι Γεωπόνοι έχουν δικαίωμα απολύμανσης στις γεωργικές εγκαταστάσεις στο σύνολό τους ( Π.Δ. υπ. αριθμ. 344 , 29-12-2000 , αριθμ. φύλλου 297 ) και όχι στον αστικό ιστό.

Αγαπητοί Συνάδελφοι από την Τρίτη 07/04/2020 οι εγγεγραμμένοι συνάδελφοι στο Σ.Ε.Δ.Υ. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στον κλάδο των απολυμάνσεων θα μπορούν να παραλαμβάνουν το φύλλο με τις κωδικοποιημένες απαιτήσεις της απόφασης του Υπουργείου , το οποίο θα συμπληρώνουν σε κάθε εφαρμογή. Θα επικοινωνήσετε για να σας το αποστείλουν με τους συναδέλφους Τσακνάκη Αθανάσιο (Αντιπρόεδρο) , Φουστέρη Ιωακείμ ( Γενικό Γραμματέα) , Τόγκα Αικατερίνη ( Ταμία), Ουρεϊλίδη Ηλία ( Πρόεδρο) , στο τηλέφωνο του Συλλόγου 210 3302069.

 

Ο Πρόεδρος         Ο Αντιπρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας           Η Ταμίας

Ουρεϊλίδης             Τσακνάκης                       Φουστέρης                          Τόγκα

Ηλίας                    Αθανάσιος                         Ιωακείμ                           Αικατερίνη