Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από αιτήματα συναδέλφων – μελών του Συλλόγου μας , που δραστηριοποιούνται στον τομέα των απολυμάνσεων, σας γνωστοποιούμε το παρακάτω έγγραφο , το οποίο  θα κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα  του Υπουργείου Υγείας.

 

ΑΙΤΗΜΑ

Αξιότιμα στελέχη του Υπουργείου Υγείας του τμήματος Δημόσιας Υγείας,

Κατόπιν του θέματος που έχει προκύψει, μετά την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 17.04.2020, του αιτήματος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος (ΣΕΑΜΕ) προς το Υπουργείο Υγείας για την ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση των εφαρμογών απολυμάνσεων λόγω της πανδημίας  του κορωνοϊού, παρακαλούμε όπως μας χορηγηθούν αντίγραφα των εγγράφων που έχουν κατατεθεί εκ μέρους του Συνδέσμου (ΣΕΑΜΕ) στην υπηρεσία σας , καθώς επίσης και τα απαντητικά έγγραφα της υπηρεσίας σας ως προς το αίτημα τους.

Ο Σύλλογος μας Σ.Ε.Δ.Υ. (Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας) είναι άμεσα ενδιαφερόμενος, μιας και είναι υπεύθυνος  για την επιστημονική κατάρτιση και την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του. Απαιτούμε να λάβουμε γνώση των διοικητικών εγγράφων που έχουν διεκπεραιωθεί από την υπηρεσία σας σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση.  Λόγω του ζητήματος που έχει προκύψει, τα μέλη του Συλλόγου μας, τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά  στον τομέα των απολυμάνσεων, με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματά μας, που απορρέουν από τον  Π.Δ 83/1989 (ΦΕΚ 37/07-02-1989 τ. Α΄). , και σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), έχουμε ειδικό έννομο συμφέρον να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των ανωτέρω εγγράφων και κατά συνέπεια δικαιούμαστε να λάβουμε γνώση και των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στην υπηρεσία σας σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση, ώστε να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Για τον Σύλλογο Εποπτών Δημόσιας Υγείας,

Ο Πρόεδρος                     Ο Αντιπρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας                    Η Ταμίας

Ουρεϊλίδης Ηλίας      Τσακνάκης Αθανάσιος           Φουστέρης Ιωακείμ               Τόγκα  Αικατερίνη