Αθήνα 06/12/2020

Α.Π.: 41-06/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι/σσες,

Με μεγάλη μας έκπληξη, ενημερωθήκαμε ότι το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το ΣΕΑΜΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδος), πραγματοποιούν σεμινάριο με θέμα «Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους», με τη μέθοδο τηλεκπαίδευσης, το οποίο σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται ή έχουν σκοπό να ασχοληθούν  με το χώρο των απολυμάνσεων. Σκοπός του είναι τόσο η επικαιροποίηση βασικών γνώσεων για την εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών, όσο και η εμβάθυνση σε ειδικά θέματα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Δηλαδή, όπως αναφέρει το 30ωρο πρόγραμμα θα εμβαθύνουν τις «γνώσεις» τους  και θα εκπαιδευτούν στα :

Αξιολόγηση κινδύνων χώρου απολύμανσης, οργάνωση χώρου και κριτήρια επιτυχούς απολύμανσης, δραστικές ουσίες και εφαρμογές έναντι SARSCoV-2, δραστικές ουσίες και εφαρμογές έναντι μελλοντικών μικροβιακών επιδημιών, παρενέργειες και ασφαλή χρήση απολυμαντικών , δημιουργία επικαιροποιημένων απολυμαντικών πρωτοκόλλων, ανά πεδίο εφαρμογής .

Δυστυχώς , μετά από έλεγχο που διεξήχθει από μέλη του Συλλόγου μας , ανακαλύψαμε ότι και το Επιμελητήριο Ηρακλείου , έχει προβεί σε παρόμοιες ενέργειες στις 24/11/2020.

Συνάδελφοι/σσες, επειδή η ανωτέρω δράση παραβιάζει για ακόμη μια φορά τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας καθώς και κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας, συνεχίζεται η προσπάθεια εκ μέρους του ΣΕΑΜΕ με πλάγιους τρόπους να κατοχυρώσει τις ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ που είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Υγιεινολόγων Τ.Ε., Π.Ε.), και επειδή το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείο υγείας για την έκδοση υγειονομικών διατάξεων για τα ανωτέρω ζητήματα δεν  ασχολείται με τα θέματα μας, αλλά επιτρέπει σιωπηρά την παράδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων σε άλλους κλάδους (π.χ. γεωτεχνικοί , γεωπόνοι κλπ) είτε διότι είναι άσχετοι, είτε διότι βαριόνται, είτε διότι ενδεχομένως εκπροσωπούν αλλότρια συμφέροντα.

Με βάση τα παραπάνω,  είμαστε υποχρεωμένοι :

  1. A) Αύριο Δευτέρα 07/12/2020, να επικοινωνήσουμε με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και να απαιτήσουμε έγγραφες εξηγήσεις.

Β)  Να καταθέσουμε εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων), για την επικίνδυνη ανυπαρξία του εν μέσω πανδημίας, και την μη τήρηση και ορθή εφαρμογή των ΑΔΑ που το ίδιο το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει.

Γ) Να καταθέσουμε εξώδικη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας, για τη καταπάτηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από κλάδους που δεν σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ουδεμία σχέση έχουν με την υγιεινή. Αντιθέτως, με τις πρακτικές τους είναι ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ για τη Δημόσια Υγεία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ