Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

 

Σας γνωστοποιούμε την προκήρυξη για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για τα έτη 2021-2023 του Τμήματος  Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπως μας την απέστειλε το Πανεπιστήμιο στο email του Συλλόγου.

 

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:Προκηρυξη ΠΜΣ Δημόσια Υγεία 2021-2023